Site Noorderstem

NoorderStem

Eind 2014 nam Jan Lameris uit Vierhuizen het initiatief tot het oprichten van een nieuw koor.
Op 3 december 2015 werd officieel de vereniging Noorderstem opgericht.

In de statuten staat als doel van de vereniging: “..het serieus beoefenen van de zangkunst onder leiding van een inspirerende dirigent, zulks met name in de gemeente De Marne en omgeving, zodat tevens een rustpunt wordt geboden in de hectiek van het dagelijks leven.

Beide genoemde aspecten zoals het serieus bezig zijn met het zingen en het bieden van ontspanning komen royaal aan bod, niet alleen tijdens de wekelijkse repetities in het Marnehoes in Wehe den Hoorn maar ook gedurende de al bijna traditionele repetitiedag in november in Vierhuizen. Laatstgenoemde dag wordt   afgesloten met een gezellig samenzijn. Niet alleen de kookkunst van de leden wordt dan getoetst maar ook de behendigheid bv. bij het stoelendansen.

Wat betreft het repertoire stond tot nu toe muziek uit Oost-Europa en liederen van diverse Europese componisten vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw centraal. Voor het volgende concert staan Engelse componisten op het programma. Naast composities uit de vorige eeuw worden ook een aantal madrigalen uit de 16e eeuw gezongen.